Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2023
Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Vyžádané informace dle zákona č.106/1999Sb.
Rozpočet na rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočet na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření č.6/2022
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.1/2021
Rozpočtové opatření č.2/2021
Pozvánka
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.4/2021
Usnesení Vlády České Republiky
Veřejná vyhláška
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočtové opatření č.5/2022
Rozpočtové opatření č.3/2021
Rozpočtové opatření č.5 /2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
Pozvánka
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.7 /2021
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška