Úřední deska
Volby do zastupitelstev krajů 20.9.-21.9.2024 - stanovení volebního okrsku
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2023
Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2024 (26.6.2024)
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 20.6.2024
Veřejná vyhláška - Vrtaná studna na pozemku parc. č. 178/8
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 256/17
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 10.6.2024
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2023
UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny Boňkov, oblast Kachlička - 14.6.2024
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - změna termínu
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 256/15 a 256/16
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 32
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7.6.-8.6.2024
Aktualizace zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Veřejná vyhláška - monitorovací kalendář veřejných koupališť
Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2024 (7.5.2024)
Veřejná výhláška - daň z nemovitých věcí
Doručení veřejnou vyhláškou - Vrtaná studna na pozemku parc. č.178/8
UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny Boňkov č.p. 1 a 24
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024
Volby do Evropského parlamentu 7.- 8.6.2024 - stanovení volebního okrsku
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
Veřejná vyhláška - Návrh Monitorovacího kalendáře - koupaliště
Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2024
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 11.3.2024
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
Oznámení - zjišťování průběhu hranic - rozšíření obvodu
Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2024
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 22.1.2024
Jednoduché pozemkové úpravy - zápis z úvodního jednání
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o místním poplatku z pobytu
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - o místním poplatku ze psů
Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2023
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 4.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - územní rozhodnutí - Přeložka silnice I/34 Věž/Skála
Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2023
Pozvánka na úvodní jednání - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Boňkov
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 30.10.2023
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - přeložka silnice 1/34 Věž, Skála
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 13.9.2023
Výzva - Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemku
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Boňkov - pověření ke vstupu a vjezdu
Oznámení - zjišťování hranic průběhu pozemků
Oznámení zahájení územního řízení - Přeložka silnice I/34 Věž/Skála
Nová smlouva EKO-KOM
Opatření obecné povahy - zákaz koupání v rybníku Kachlička
Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2022
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 13.06.2023
Pozvánka Zastupitelstvo kraje Vysočina 4/2023
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2022
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí - možnost nahlédnutí
Veřejná vyhláška - dopravní značení Obec Boňkov
Veřejná vyhláška - monitorovací kalendář koupališť
Pozvánka Zastupitelstvo kraje Vysočina 3/2023
Inventarizační zpráva za rok 2022
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 15.03.2023
Pozvánka Zastupitelstvo kraje Vysočina 1/2023
Rozpočtové opatření č. 7 a 8 /2022
Rozpočtové opatření č. 9 /2022
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta 2023 2. kolo
Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta 2023
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 16.12.2022
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.7 /2021
Pozvánka
Pozvánka
Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č.5 /2021
Rozpočtové opatření č.3/2021
Rozpočtové opatření č.5/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Usnesení Vlády České Republiky
Veřejná vyhláška
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.4/2021
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.6/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření č.1/2022
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočet na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
Vyžádané informace dle zákona č.106/1999Sb.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2023