Úřední deska
Inventarizační zpráva za rok 2022
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 15.03.2023
Pozvánka Zastupitelstvo kraje Vysočina 1/2023
Rozpočtové opatření č. 7 a 8 /2022
Rozpočtové opatření č. 9 /2022
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta 2023 2. kolo
Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta 2023
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 16.12.2022
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření č.7 /2021
Pozvánka
Pozvánka
Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č.5 /2021
Rozpočtové opatření č.3/2021
Rozpočtové opatření č.5/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Usnesení Vlády České Republiky
Veřejná vyhláška
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.4/2021
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.6/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření č.1/2022
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočet na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
Vyžádané informace dle zákona č.106/1999Sb.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2023