Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2021
Závěrečný účet obce Boňkov za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Vyžádané informace dle zákona č.106/1999Sb.
Rozpočet na rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočet na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č.2 /2020
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.7/2020
Rozpočtové opatření č.8/2020
Rozpočtové opatření č.9/2020
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.1/2021
Rozpočtové opatření č.2/2021
Pozvánka
Pozvánka
Rozpočtové opatření č.4/2021
Usnesení Vlády České Republiky
Veřejná vyhláška
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č.6/2020
Rozpočtové opatření č.3/2021
Rozpočtové opatření č.5 /2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Návrh rozpočtu na rok 2022