Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu

 

 

Rozpočtový výhled obce Boňkov na období 2022 - 2024

 

                                                                 2022                           2023                         2022

Daňové přijmy třída 1                           353 000                       360 000                    363 000

Nedaňové přijmy třída 2                       172 000                       170 000                    172 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijmy celkem                                        525 000                       530 000                    535 000

 

 

Běžné výdaje třída 5                              525 000                        530 000                     535 000

Kapitálové výdaje třída 6                            0                                    0                                0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem                                         525 000                       530 000                     535 000

 

 

Schváleno ZO :        20.10.2021

Vyvěšeno :               7.11.2021