Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 9.9.2020 / středa / schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. na OÚ Boňkov

            Program jednání: 1/ Program jednání 

                                         2/ Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2020

                                         3/ Rozpočtové změny č.3

                                         4/ Rozpočtové změny č.4

                                         5/ Nabídka odkup nemovitosti budova č.p.34 Boňkov na parcele st.130 a část pozemku p.č.115/2 výměra kolem 3500m2