Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 19.10.2022 / středa / schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. v KD Boňkov

            Program jednání: 1/ Složení slibu členu ZO

                                         2/ Volba starosty a místostarosty

                                                      a)   stanovení zpúsobu volby

                                                      b)   volba starosty

                                                      c)   volba místostarosty

                                         3)  Zřízení finančního a kontrolního výboru