Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 19.3.2019 / úterý / schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. na OÚ Boňkov

            Program jednání: 1/ Program jednání 

                                         2/ Odměňování členu ZO

                                         3/ Směrnice k inventarizaci

                                         4/ Dohoda o provedení práce - členové ZO

                                         5/ Výstavba jedno sloupové trafostanice - Kachlička

                                         6/ Rozpočtové změny č.7