Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 20.10.2021 / středa / schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. na OÚ Boňkov

            Program jednání: 1/ Program jednání 

                                         2/ Rozpočtové změny č.4

                                         3/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

                                         4/ Rozpočtový výhled 2022 - 2024

                                         5/ Žádost firmy ELEKTRO MED s.r.o o sdružené dodávce vody pro objekt č.p.34 (provozní budova pro VKT Boňkov)