Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 6.4.2022 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. KD Boňkov

Program jednání :  1/ Program jednání

                               2/ Rozpočtové změny č.8

                               3/ Dohoda o provedení práce - členové ZO

                               4/ Prodej pozemku p.č. 253/5 - 1217m2 v k.ú. Boňkov

                               5/ Příspěvek obce Boňkov na obnovu vyhořelého domu č.p.18 v Boňkově rodiny Ryvolovy