Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 18.12.2019 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

Program jednání :  1/ Program jednání

                               2/ Rozpočet na rok 2020

                               3/ Poplatek za komunální odpad na rok 2020

                               4/ Inventura obecního majetku

                               5/ Žádost o odkoupení pozemku 253/5

                               6/ Rozpočtové změny č.7

                               7/ Rozpočtové změny č.8

                               8/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019