Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 19.9.2018 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

Program jednání :  1/ Program jednání

                               2/ Rozpočtový výhled 2019 - 2021

                               3/ Rozpočtové změny č.2

                               4/ Pozemek p.č. v k.ú. Boňkov

                               5/ Autokemp Kachlička - občerstvení na pláži