Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 1.9.2021 schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. v KD Boňkov

Program jednání : 1/ Program jednání

                              2/ Rozpočtové změny č.2

                              3/ Rozpočtové změny č.3

                              4/ Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2021

                              5/ Žádost ZOD Herálec o změnu usnesení č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Boňkov konaného 9.6.2021

                              6/ Žádost firmy ELEKTRO MED s.r.o o sdružené dodávce vody pro objekt č.p. 34 ( provozní budova pro VKT Boňkov)