Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 7.9.2022 schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. v KD Boňkov

Program jednání : 1/ Program jednání

                              2/ Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

                              3/ Rozpočtové opatření č.3