Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 20.12.2018 schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. na OÚ Boňkov

Program jednání : 1/ Program jednání

                              2/ Rozpočet na rok 2019

                              3/ Poplatek za komunální odpad na rok 2019

                              4/ Inventura obecního majetku

                              5/ Občerstvení na louce autokemp Kachlička - smlouva

                              6/ Oběh účetních dokladů

                              7/ Rozpočtové změny č.3

                              8/ Rozpočtové změny č.4

                              9/ Rozpočtové změny č.5

                            10/ Rozpočtové změny č.6

                            11/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018