Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 8.8.2019 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

        Program jednání:  1/ Program jednání

                                      2/ Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2019

                                      3/ Rozpočtové změny č.1

                                      4/ Rozpočtové změny č.2

                                      5/ Rozpočtové změny č.3

                                      6/ Rozpočtové změny č.4