Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 30.12.2021 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na KD Boňkov

        Program jednání:  1/ Program jednání

                                      2/ Problematika připojení objektů kravína a provozní budovy VKT na obecní vodovod

                                      3/ Obecně závazná vyhláška obce Boňkov č1/2021