Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 22.12.2020 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

        Program jednání:  1/ Program jednání

                                      2/ Rozpočet na rok 2021

                                      3/ Inventura obecního majetku

                                      4/ Rozpočtové změny č.8

                                      5/ Nabídka odkup nemovitosti vila Boňkov č.p.34  na parcele st. 130 a část pozemku p.č.115/2 výměra kolem 3500m2.