Hasiči Boňkov

Historie SDH Boňkov zal. 1905

„ Pokračujte svorně a vytrvale v tom co jste dobrovolně na sebe vzali a vaše vědomí Vás za to, že jste dobro konali, plně odmění . " (citace z pamětní knihy 1923)

Historie SDH Boňkov

 

 

 

 

 

Vznik sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Boňkově počal činnost 2.dubna roku 1905. První stanovy sboru byly uznány výnosem císařsko královského místodržitelství království Českého ze dne 9.května 1905 pod číslem 99359. Po svém založení se sbor stal členem hasičské župy humpolecké. Kronika hasičská a kniha památní se ovšem začala psát až v roce 1911. V té době měl sbor 13 členů a postupně se rozrůstal. V době první světové války bylo 11 členů sboru povoláno do bojů za císaře pána, jeden z nich zůstal nezvěstný.

Historie SDH Boňkov zal. 1905
Valná hromada

První písemně zaznamenaná valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Boňkově se konala 8. ledna 1911 a hlavním programem byla volba činovníků. Členové byli voleni do pozic : Starosta, Velitel, Náměstek velitele, Jednatel, Pokladník, Dozorce náčiní, Přísedící výboru, Náhradníci, Přehlížitelé účtů a Činní členové. Po zvolení si velitel vybral Náčelníka a dva Četaře. Valné hromady se konaly jednou do roka a řešily se tu nejrůznější problémy, například hlavním bodem k jednání na valné hromadě roku 1912 bylo založení pokladny pro sbor dobrovolných hasičů, která dle výnosu zemského výboru království českého má být zřízena pro vdovy hasičů a sirotky. Ovšem v té době sbor žádné peníze neměl, členové přislíbili - až peníze budou mít pokladnu založí. Na valné hromadě konané o rok později, tedy roku 1913, usneseno bylo, aby jednatel sboru požádal obecní výbor, zda by každému členovy, který se zúčastní požáru, byl vyplacen obnos 50 haléřů.


Největší zásah

Od svého založení se sbor zúčastnil několika zásahů při požárech v okolních obcích i v obci samotné. Asi největší požár v té době vypukl v červenci roku 1929, kdy hořel panský dvůr v Boňkově - tehdejší hospodářské stavení, dnešní lihovar. K ohni se sjelo na 9 hasičských sborů a teprve po 12-ti hodinách se požár podařilo uhasit. Škoda na panském majetku byla odhadnuta na 150.000,- korun. Včasným zásahem hasičů se však podařil zachránit majetek a zvířectvo v hodnotě 700.000,- korun. Za odměnu od majitele panského dvoru dostal zdejší sbor 800,- korun.


Cvičení a trénink

Boňkovský sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil několika zásahů při požárech a mnoha hasičských soutěží. Proto hasiči v té době prováděli takzvaná situační cvičení, která sloužila k tomu, aby se sbor orientoval a věděl kam by bylo nejlepší postavit stroj v případě požáru. Někteří členové hasičského sboru navštěvovali v té době samaritánské kurzy.
Členové se též účastnili hasičských soutěží, šlo buď o cvičení se strojem, nebo o cvičení se sekyrkami. Proto, aby se dobrovolní hasiči dobře připravili na boj proti ohni a i proto, aby uspěli na soutěžích konali pravidelně tréninky, a dokonce pořádali schůze na kterých četli knihy z hasičské knihovny. Vedle těchto tréninků, cvičení a schůzí absolvovali členové též různé přednášky a školení a tomu kdo by se bez řádné omluvy některé akce nezúčastnil hrozila pokuta 2 koruny. Dne 11.července 1926 se sbor zúčastnil okrskového cvičení ve Skále, kde provedl cvičení se strojem s 11 členy a poté cvičení se sekyrkami s 6 členy. Při tomto požárním cvičení se sboru dostalo pochvalného uznání za rychlou přičinlivost při dostání vody za 3 minuty při délce hadic 90 metrů.

Historie SDH Boňkov zal. 1905

Kultura

Asi od roku 1932 sbor zahájil činnost v ochotnickém divadle a měl v příštích několika letech představení, z nichž výtěžek plynul do hasičské pokladny. K jednomu z velmi podařených představení patřil kus s názvem „Mařenku si neber", sbor si vydělal 52 korun a 40 haléřů. Vedle těchto divadelních představení pořádali hasiči též různé zábavy a plesy, díky kterým mohli získat další peníze do hasičské pokladny, za které se kupovaly nové hasičské obleky nebo hasičské vybavení.


Statistiky

Z tehdejší statistiky provedené 31. prosince 1925 vyplývá, že Boňkovští hasiči měli v té době k dispozici 1 stříkačku, 115 m hadic, 4m savic, 1 koš, 6 spojek, 2 hákové žebříky, 2 svítilny a pochodně a 10 výzbrojí. Cena tohoto náčiní byla tehdy odhadnuta na 21 472 korun, 13 haléřů.

Historie SDH Boňkov zal. 1905
Současnost

Rok 2004 byl pro Boňkovské hasiče zlomový, od té doby máme ustálený tým a během tréninků zdokonalujeme techniku. Našim cílem je neustále vylepšovat čas v rámci podmínek daných naší technikou (standartní PPS 12 bez úprav) a tím dosahovat stabilních výsledků při soutěžích.
V tomto směru nám pomohli hasiči ze Strmilova, kteří stáli při našem vzestupu a od kterých jsme se toho hodně naučili.

V současné době má sbor 22 členů, z toho 13 mužů a od roku 2005 i 9 žen. Do roka se zúčastníme minimálně tří soutěží (z toho jedna okrsková), před každou z nich absolvujeme přípravné tréninky.
Členové sboru se též zúčastňují dobrovolných brigád ve prospěch obce Boňkov. Také organizujeme výlety a akce pro hasiče i veřejnost a dnes již pravidelně alespoň dvakrát do roka pořádáme zábavy v místním kulturním domečku.