Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 16.12.2021 / čtvrtek / schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. v KD Boňkov

               Program jednání: 1/ Program jednání

                                            2/ Rozpočet na rok 2022

                                             3/ Inventůra obecního majetku

                                             4/ Rozpočtové změny č. 5

                                             5/ Rozpočtové změny č. 6

                                             6/ Rozpočtové změny č. 7