Úřední deska

Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)

Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)