Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 31.10.2018 /středa / ustavující schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. na OÚ Boňkov

        Program jednání : 1/   Složení slibu členu ZO

                                      2/ Volba starosty a místostarosty

                                               a/ stanovení způsobu volby

                                               b/ volba starosty

                                               c/ volba místostarosty

                                       3/ Zřízení finančního a kontrolního výboru