Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 30.6.2022 /čtvrtek /  schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. v KD Boňkov

        Program jednání : 1/ Program jednání

                                      2/ Kachlička 2022

                                      3/ Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2022

                                      4/ Rozpočtové opatření č.1

                                      5/ Rozpočtové opatření č.2