Úřední deska

Pozvánka

Svolávám na 9.6.2021 /středa /  schůzi obecního zastupitelstva v 19:00hod. na OÚ Boňkov

        Program jednání : 1/ Program jednání

                                      2/ Závěrečný účet

                                      3/ Účetní závěrka

                                      4/ Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

                                      5/ Rozpočtové změny č.1

                                      6/ Vodovodní přípojka kravín Boňkov

                                      7/ Rekonstrukce budovy č.p. 34, st. 130