Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 5.11.2019 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod na OÚ Boňkov

            Program jednání:   1/ Program jednání

                                          2/ Rozpočtový výhled 2020-2022

                                          3/ Žádost o odkoupení pozemku 253/5

                                          4/ Petice proti vyjmutí rybníku Kachlička z KHS Vysočina kontrolovaných ploch

                                          5/ Rozpočtové změny č.6

                                          6/ Rozpočtové změny č.7