Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 21.6.2018 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod na OÚ Boňkov

            Program jednání:   1/ Program jednání

                                          2/ Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2018

                                          3/ Závěrečny účet

                                          4/ Účetní závěrka

                                          5/ Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

                                          6/ Rozpočtové změny č. 1