Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 28.4.2022 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod v KD Boňkov

            Program jednání:   1/ Program jednání

                                          2/ Závěrečný účet

                                          3/ Účetní závěrka

                                          4/ Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

                                          5/ Vodovodní přípojka kravín Boňkov - dodávka vody do mléčnice kravín Boňkov