Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 18.5.2021 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod na OÚ Boňkov

            Program jednání:   1/ Program jednání

                                          2/ Dohoda o provedení práce - členové ZO

                                          3/ Kachlička 2021

                                          4/ Kancelář OÚ Boňkov