Úřední deska

Rozpočet na rok 2022

 

 Přijmy:

Daňové přijmy                                                                   1041000Kč

Místní poplatky                                                                   48000Kč

Přijaté dotace                                                                     70500Kč

Lesní hospodářství                                                            100000Kč

Pitná voda                                        2310                          33000Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů         3723                            8500Kč

Činnost místní správy                      6171                           10000Kč

                                                                                   ___________________

Přijmy celkem                                                                    1311000Kč

 

Výdaje:

Lesní hospodářství                                   1031                            400000Kč

Silnice                                                       2212                             50000Kč

Pitná voda                                                 2310                            35000Kč

Ostatní záležitosti kultury                          3399                            15000Kč

Veřejné osvětlení                                      3631                             50000Kč

Sběr a svoz kom. odpadů                         3722                             50000Kč

Sběr a svoz ostat. odpadů                        3723                             15000Kč

Péče o vzhled obcí a veř. zel.                   3745                               10000Kč

Požární ochranna                                      5512                               5000Kč

Zastupitelstva obcí                                     6112                           310000Kč

Činnost místní správy                                6171                           360000Kč

Obecné přijmy a výdaje z fin. operací       6310                                 1000Kč

Rezerva pro krizové situace                      5213                                 10000Kč

                                                                                                _________________

Výdaje celkem                                                                               1311000Kč

 

 

Schváleno ZO : 16.12.2021