Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 16.12.2021 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. v KD Boňkov

                  1/ Program jednání

                  2/ Rozpočet na rok 2022

                  3/ Inventura obecního majetku 

                  4/ Rozpočtové změny č.5 

                  5/ Rozpočtové změny č 6

                  6/ Rozpočtové změny č.7