Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 15.2.2022 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. v KD Boňkov

                  1/ Program jednání

                  2/ Projednání oznámení o schválení veřejné sbírky se záměrem na obnovu vyhořelého domu č.p. 18 rodiny Ryvolovi.