Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 14.5.2019 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

                  1/ Program jednání

                  2/ Závěrečný účet 

                  3/ Účetní závěrka

                  4/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - č. IE - 12 - 2007523/VB/2

                      název stavby : Skála, chaty Kachlička, výměnaTS č. 0635

                   5/ Kachlička 2019

                   6/ Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018