Úřední deska

Pozvánka

       Svolávám na 1.12.2020 schůzi obecního zastupitelstva v 19.00hod. na OÚ Boňkov

                  1/ Program jednání

                  2/ Rozpočtový výhled 2021-2023 

                  3/ Rozpočtové změny č.5 

                  4/ Rozpočtové změny č 6

                  5/ Rozpočtové změny č.7

                  6/ Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020