Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled obce Boňkov na období 2021-2023

 

                                                                   2021                       2022                       2023

Daňové přijmy třída 1                             350 000                   353 000                    360 000

Nedaňové přijmy třída 2                         170 000                   172 000                    170 000

_____________________________________________________________________________________________________

Přijmy celkem                                         520 000                    525 000                   530 000

 

 

 

Běžné výdaje třída 5                               520 000                     525 000                  530 000

Kapitálové výdaje třída 6                             0                                0                             0

_______________________________________________________________________________________________________

Výdaje celkem                                         520 000                    525 000                   530 000

 

 

 

      Schváleno ZO :   1.12.2020

 

      Vyvěšeno :  8.12.2020