Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled obce Boňkov na období 2023-2025

 

                                                                   2023                       2024                       2025

Daňové přijmy třída 1                             360 000                   363 000                    366 000

Nedaňové přijmy třída 2                         170 000                   172 000                    174 000

_____________________________________________________________________________________________________

Přijmy celkem                                         530 000                    535 000                   540 000

 

 

 

Běžné výdaje třída 5                               530 000                     535 000                  540 000

Kapitálové výdaje třída 6                             0                                0                             0

_______________________________________________________________________________________________________

Výdaje celkem                                         530 000                    535 000                   540 000

 

 

 

      Schváleno ZO :   7.9.2022

 

      Vyvěšeno :  19.9.2022