Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Ing. Otto Šrůta
místostarosta Jaroslav Jakoubek
Ing. Jaroslav Jakoubek
Martin Jirák
Jan Kocman
Jiří Med
Josef Med


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.