Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Zápis ze schůze zastupitelstva obce 15.3.2023

Zápis ze zastupitelstva obce je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Boňkov.