Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce

Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Boňkov.