Úřední deska

Rozpočet na rok 2019

      

 

 Přijmy:

Daňové přijmy                              820 000 Kč

Místní poplatky                               51 600 Kč

Přijaté dotace                                 60 900 Kč

Lesní hospodářství                           5 000Kč

Pitná voda                                       33 000 Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů           4 500 Kč

Činnost místní správy                     15 000 Kč

                                                 ___________________

Přijmy celkem                                 990 000 Kč

 

 

Výdaje :

Lesní hospodářství                                      20 000 Kč

Silnice                                                        208 000 Kč

Pitná voda                                                    31 000 Kč

Ostatní záležitosti kultury                             15 000 Kč

Veřejné osvětlení                                           25000 Kč

Sběr a svoz kom. odpadů                             48 000 Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů                      15 000 Kč

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň                     10 000 Kč

Požární ochrana - dobrovolná část                5 000 Kč

Zastupitelstva obcí                                      280 000 Kč

Činnost místní správy                                  332 000 Kč

Obecné přijmy a výdaje z fin. operací                1000 Kč

                                                         _____________________

Výdaje celkem                                              990 000 Kč

 

 

 

 

Schváleno : 20.12.2018