Úřední deska

Rozpočet na rok 2018

 

 Přijmy:

Daňové přijmy                                                                   645000Kč

Místní poplatky                                                                   48000Kč

Přijaté dotace                                                                     60900Kč

Pitná voda                                        2310                          28000Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů         3723                            4100Kč

Činnost místní správy                      6171                           14000Kč

Hospodářská činnost                                                           50000Kč

                                                                                   ___________________

Přijmy celkem                                                                    850000Kč

 

Výdaje:

Lesní hospodářství                                   1031                            50000Kč

Silnice                                                       2212                          208000Kč

Pitná voda                                                 2310                            31000Kč

Ostatní záležitosti kultury                          3399                            15000Kč

Veřejné osvětlení                                      3631                             25000Kč

Sběr a svoz kom. odpadů                         3722                             48000Kč

Sběr a svoz ostat. odpadů                        3723                             12000Kč

Péče o vzhled obcí a veř. zel.                   3745                               5500Kč

Požární ochranna                                      5512                               5000Kč

Zastupitelstva obcí                                     6112                           150000Kč

Činnost místní správy                                6171                           300000Kč

Obecné přijmy a výdaje z fin. operací       6310                                 500Kč

                                                                                                _________________

Výdaje celkem                                                                               850000Kč

 

 

Schváleno ZO : 20.12.2017