Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2018

 

ROZPOČET NA ROK  2018

PŘIJMY:

Daňové přijmy                          -                  645000Kč

Místní poplatky                         -                    48000Kč

Přijaté dotace                          -                     60900Kč

Pitná voda                               -                     28000Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů  -                     4100Kč

Činnost místní správy               -                    14000Kč

Hospodářská činnost                -                    50000Kč

 

Přijmy celkem:                           -                 850000Kč

 

ROZPOČET NA ROK 2018

VÝDAJE:

Lesní hospodářství                      -                50000Kč

Silnice                                        -                 208000Kč

Pitná voda                                  -                  31000Kč

Ostatní záležitosti kultury           -                  15000Kč

Veřejné osvětlení                       -                   25000Kč

Sběr a svoz kom. odpadů          -                  48000Kč

Sběr a svoz ostat. odpadů         -                   12000Kč

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  -                   5500Kč

Požární ochrana                         -                    5000Kč

Zastupitelstva obcí                     -                  150000Kč

Činnost místní správy                 -                  300000Kč

Obecné přijmy a výdaje z fin. operací  -              500Kč

 

Výdaje celkem                                              850000Kč

 

 

Vyvěšeno dne:   26.11.2017