Obec Boňkov

Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2017
Závěrečný účet za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Rozpočtové změny č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 rok 2016
Vyžádané informace dle zákona č.106/1999Sb.
Rozpočet na rok 2017
Návrh závěrečnáho ůčtu obce Boňkov na rok 2016
Rozpočtové opatření č 1/ 2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Rozpočtové opatření č.3 / 2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočtové opatření č.4 / 2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č.8/2017