HLAVNÍ STRANA

Výzva občanům - používání zábavní pyrotechniky v obci

Vyzýváme občany i rekreanty, aby uvážili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí používání zábavní pyrotechniky včetně tzv. ohňostrojů a provádění pyrotechnických efektů v katastru obce Boňkov. Představují riziko a nebezpečí jak pro lidi, tak pro zvířata, přírodu a životní prostředí:

- obtěžují občany a zvířata svým hlukem, zápachem, výbuchy, záblesky, otřesy, vibracemi, toxickým spadem;

- mohou způsobit požár a poškodit majetek;

- představují velké riziko pro zdraví a životy lidí a zvířat (popáleniny, poškození očí, poranění, otravy…);

- zatěžují a kontaminují oblast a životní prostředí škodlivým chemickým spadem, jedovatými látkami a zbytky jejich obalů;

- jsou rizikem pro kontaminaci pitné vody a vody v potocích, jezerech a rybnících jedovatými látkami ohrožujícími zdraví a životy lidí, zvířat a ničící životní prostředí; kontaminují chemickými látkami ovzduší a půdu; (obsahují např. perchloráty, které brání vstřebávání jódu do organismu a tím působí onemocnění štítné žlázy);

- vyvolávají stres lidí a zvířat (zvířat tzv. společenských, zvířat volně žijících nebo na volno žijících, zvířat chovaných v chovech),

- mohou vyvolat záchvaty úzkosti, dlouhodobá traumata, záchvaty epilepsie; - představují riziko zaběhnutí a ztráty psů, koček a rizika zranění a usmrcení zvířat v důsledku šoku z explozí a záře;

- zvyšují riziko střetu traumatizovaných zvířat s jedoucími auty a riziko nárazů zvířat do skleněných, lesklých a pevných ploch.

BUĎME ZODPOVĚDNÍ A OHLEDUPLNÍ K SOBĚ NAVZÁJEM A PŘÍRODĚ!