AKTUALITY
POZVÁNKA - Schůze obecního zastupitelstva 13.06.2023
Návrh závěrečného účtu obce Boňkov za rok 2022
UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY 13.6.2023 (7:30-11:30)

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Boňkov (okres Havlíčkův Brod)
č. p. 2-6, 8-14, 16-21, 23, 25-33, 35, 38, 39, 40, 42
kat. území Boňkov (kód 638285): parcelní č. 74/2, 253/6, 256/2
Herálec (okres Havlíčkův Brod)
č. p. 184


Poplatky 2023

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci a majitel nemovitosti (byt, dům, rekreační objekt, zahrada s přípojkou na obecní vodovod).


Svoz nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového odpadu
Veřejná vyhláška - dopravní značení Obec Boňkov

Zveřejnění této vyhlášky na úřední desce proběhlo 5.5.2023 , po uplynutí 15 dní má veřejnost lhůtu 30 dní na vznesení připomínek. Poté bude dopravní značení finálně stanoveno a oznámení opět vyvěšeno na 15 dní. Následně je možno instalaci dopravního značení zrealizovat.


Nové telefonní číslo obecního úřadu - 799 560 604 (dostupné v úředních hodinách OÚ)

K 1.3.2023 došlo ke zrušení pevné linky tel. č. 569 445 538 a jejímu nahrazení mobilním číslem 799 560 604, na které se je možno dovolat v úředních hodinách obecního úřadu.